علایم اختلال پردازش شنوایی در بزرگسالان(APD)

غربالگری شنوایی در نوزادان
غربالگری شنوایی در نوزادان
آوریل 28, 2019
لب خوانی در افراد ناشنوا
لب خوانی در افراد ناشنوا
می 7, 2019
پردازش شنوایی بزرگسالان APD

پردازش شنوایی بزرگسالان APD

APD چگونه بر زندگی فردی که به آن دچار میشود تاثیر می گذارد؟

APD یا اختلال پردازش شنوایی بزرگسالان که اغلب با اختلال شنوایی اشتباه فرض می شود فرق دارد.  افرادی که به APD مبتلا هستن درواقع ادیوگرام نرمالی در شنوایی سنجی دارند ولی شنوایی درستی ندارند که این مسئله باعث تعجب فرد مبتلا می شود. APD یک نقص در پردازش اطلاعت شنوایی است که به گوش می رسد این یک مشکل شنیداری است و با سایر دلایلی که برای کاهش شنوایی بیان می شود قابل توضیح نیست. این نقص علاوه بر شنوایی فرد بر خواندن و حرف زدن فرد نیز تاثیر می گذارد.

بیشتر بزرگسالان شاید به APD مبتلا باشند ولی APD ذر شنوایی آنها ممکن است انقدر شدید نباشد که در زندگی و کارهای روزمره آنها تاثیر بگذارد و بخواهند برای مقابله با آن راهی پیدا کنند و به دنبال درمان آن باشند.

علایم APD در بزرگسالان:

۱- افراد مبتلا در هنگام مکالمه های تلفنی دچار مشکل می شوند.

۲- مشکل در دنبال کردن دستورات پیچیده و چند مرحله ای

۳- افراد مبتلا در انجام عمل های جند مرحله مثل همزمان شنیدن و نوشت دچار مشکل هستند

۴- مشکل در یادگیری یک زبان جدید

۵- به طور کلی مشکل در نوشتن و خواندن و شنیدن و هجی کردن