تستهای سرگیجه و تعادل

تستهای سرگیجه و تعادل VEMP – EcoG

می 22, 2018
تست تعادل VEMP آزمایش سرگیجه

تست تعادل VEMP

تست VEMP آزمایش VEMP از معروفترین آزمایشهای شنوایی سنجی مبتلایان به کم شنایی به حساب می آید. تست VEMP برای آزمایش میزان تعادل انجام میشود. این […]
مارس 15, 2018
تست تعادل و سرگیجه Ecog

تست سرگیجه و تعادل Ecog

برای آزمایش سرگیجه و همچنین اختلالات تعادل که از سیستم وستیبولار ناشی میشود تستهای زیادی وجود دارد. تست های VEMP و VNG برای بررسی وضعیت مخچه […]