خدمات

* غربالگری شنوایی و سنجش تشخیصی نوزادان

 • ABR
 • OAE
 • تمپانومتری

سنجش شنوایی بزرگسالان و کودکان

 • PTA ادیومتری
 • تمپانومتری

ارزیابی و مشاوره وزوز گوش

ارزیابی های سرگیجه و تعادل

  تست های VEMP و VNG برای بررسی وضعیت مخچه استفاده میشوند
  تست E.Cho.G و آزمون دیس هالپایک برای بررسی بیماری منییر استفاده میشوند.

انواع باتری سمعک

قالب ضد صوت و ضد آب

مشاوه و تجویز و تنظیم سمعک

 • انواع سمعک های دیجیتال و هوشمند و معمولی
 • باگارانتی و خدمات رایگان پس از فروش به مدت ۲ سال