تست سرگیجه و تعادل Ecog

Stacked ABR چیست؟
Stacked ABR چیست؟
اسفند ۲۴, ۱۳۹۶
تست شنوایی OAE
تست شنوایی OAE
اسفند ۲۴, ۱۳۹۶
تست تعادل و سرگیجه Ecog

تست تعادل و سرگیجه Ecog

برای آزمایش سرگیجه و همچنین اختلالات تعادل که از سیستم وستیبولار ناشی میشود تستهای زیادی وجود دارد.

تست های VEMP و VNG برای بررسی وضعیت مخچه استفاده میشوند

تست E.Cho.G و آزمون دیس هالپایک برای بررسی بیماری منییر استفاده میشوند.

تست تعادل و سرگیجه ECog

تست ECochG یا Ecog (مخفف Electrocochleography ) از تستهای سرگیجه بوده که در کلینیک شنوایی سنجی و سمعک مهر انجام میشود.

به این تست الکتروکوکلئوگرافی هم میگویند.

تست Ecog آزمایشی است تخصصی و سنگنالهای تولید شده در حلزون گوش و پتانسیل الکتریکی که در پاسخ به صدای ایجاد شده در دستگاه را اندازه میگیرد.

در واقع پاسخی که از عصب هشت و حلزون گوش توسط دستگاه مخصوص تست دریافت میشود ثبت شده و با محاسبه آنها سلامت گوش داخلی و اختلالات موجود بررسی میگردد.

این آزمایش چگونه انجام میشود؟

الکترودی که از یک سیم و فتیله و اسفنج تشکیل شده را در کانال گوش قرار میدند و تا جایی که ممکن باشد به حلزون گوش نزدیک میکنند. و گوش را با کلیک های متناوب و قطب بندی های مختلف و تن برست تحریک مینمایند، که این تن های برست به ارتعاشهایی در گوش میانی تبدیل شده و از آنجا به پیامهای الکتریکی در گوش داخلی تبدیل میشوند. حال آزمایش Ecog بوسیله ی نرم افزاری مخصوص آنرا ثبت مینماید و شنواشناس با بررسی این آزمایشات و دامنه آنها محل آسیب در حلزون را تشخیص میدهد.

از تست Ecog در چه مواردی استفاده میشود؟

  • از تست Ecog برای تشخیص بیماری هایی استفاده میشود که موجب جمع شدن مایع گوش داخلی میشوند
  • تشخیص بیماری منییر
  • تشخیص هایدروپس آندولنف
  • تشخیص سرگیجه های محیطی

 

 

ارتباط واتس اپ