لب خوانی در افراد ناشنوا

پردازش شنوایی بزرگسالان APD
علایم اختلال پردازش شنوایی در بزرگسالان(APD)
می 1, 2019
تفاوت بین سمعک و کاشتن حلزون گوش
تفاوت بین سمعک و کاشتن حلزون گوش
می 14, 2019
لب خوانی در افراد ناشنوا

لب خوانی در افراد ناشنوا

لب خوانی عبارت است فهمیدن سخنان فرد از طریق نگاه کردن به لبان وی که انواع مختلف دارد:

  • زمانی که فرد به زبان دیگری صحبت می کند و شما سعی در فهمیدن و درک سخنان وی دارد. مثل زمانی که در کلاس زبان انگلیسی هستید و چون شما به زبان انگلیسی تسلط ندارید با لب خوانی سعی در درک سخنان شخص گوینده دارید.
  • در مکان های شلوغی که سروصدا زیاد می باشد و شما توانایی شنیدن حرفای گوینده را ندارید و برای درک سخنان گوینده شما با استفاده از لب خوانی سعی در درک سخنان وی دارید.
  • هنگامی که هم شما و هم فرد شنونده دچار کم شنوایی هستند و اطلاعات شنوایی به طور ناقص انتقال می یابد و در این هنگام است که مغز به طور خودکار از طریق لب خوانی این نقص ها را برطرف می کند مثلا زمانی که میگوید شیر سیر شنیده می شود که مغز به طور خودکار از طریق لب خوانی می فهمد که منظور شیر است