درباره ما

 

کلینیک شنوایی سنجی و سمعک مهر

ادیولوژیست: احمد بخت آور
شنوایی سنجی و سمعک
انواع سمعک هوشمند - دیجیتال - نامرئی - پشت گوشی
تجویز سمعک
تعمیر سمعک

برندهای معتبر سمعک

ارتباط واتس اپ