دوزبانگی چیست؟ مزایا و معایب آن

علت جیغ زدن کودکان
علت جیغ زدن کودکان چیست؟
مهر ۲۴, ۱۳۹۷
بیماری اوتیسم چیست؟ Autism
بیماری اوتیسم چیست؟ Autism
مهر ۲۴, ۱۳۹۷
دوزبانگی چیست؟ Bilingualism

دوزبانگی چیست؟ Bilingualism

تعریف دوزبانگی ؟

اگر کودک در زمان یادگیری زبان مادری خود در معرض یادگیری زبان دوم نیز باشد به آن دو زبانگی میگویند.

معایب دوزبانگی؟

دوزبانگی موجب تاخیر در گفتار کودک و حتی پسرفت گفتار میشود. اما والدین به این مسئله اهمیت نمیدهند.

به طور مثال در زبانهای فارسی و انگلیسی ترتیب فعل و فاعل و مفعول با هم شباهت نداشته و این میتواند موجب سردرگمی در کودکان شود.

 

در کلینیک شنوایی سنجی و سمعک مهر میتوانید برای درمان و ارزیابی تاخیر و گفتاردرمانی تستهای شنوایی سنجی را انجام دهید.

تستهایی که برای درمان تاخیر گفتار درمانی انجام میشنوند عبارتند از:

تست ABR

اما بهترین درمان برای این کودکان چیست؟

به طور کلی بهترین درمان برای دوزبانگی کودکان این است که زبان دوم را از یادگیری کودک حذف کنید و صرفا به یادگیری زبان مادری بپردازید. و بعد از یادگیری کامل زبان مادری میتوانید زبان دوم را به کودک آموزش دهید.

ارتباط واتس اپ