Speech Rescue LX

Speech Guard LX
Speech Guard LX
مرداد ۱۰, ۱۴۰۰
Soft Speech Booster LX
Soft Speech Booster LX
مرداد ۱۰, ۱۴۰۰
Speech Rescue LX

Speech Rescue LX

تکنولوژی Speech Rescue LX : قابل شنیدن کردن اصوات فرکانس بالا از دست دادن برخی اصوات فرکانس بالا مانند /س/و/ش/، سبب تاثیر منفی چشمگیری

بر درک مکالمات گفتاری میگردد. رویکرد اتیکن برای انتقال فرکانسی، رویکرد frequency composition میباشد که به سبب

قابل شنیدن کردن اصوات فرکانس بالا برای افرادی که مناطق مرده ی حلزونی دارند، سبب افزایش درک گفتار آنها میگردد.

هدایتگر OpenSound به واسطه ی توانایی بالای خود در بهبود نسبت سیگنال به نویز، از دو طریق سبب عملکرد بهتر

تکنولوژی Speech Rescue میگردد؛ یک؛ کاهش شدت نویزهای فرکانس بالا در جهت بهبود وضوح اصوات گفتاری فرکانس بالا

که برای فرد کم شنوا قابل شنیدن نیستند. دو؛ سپس این اصوات گفتاری فرکانس بالا (که نویز آنها زدوده شده است) به مناطق

فرکانسی پایین تر کپی میشوند. این تکنولوژی در کنار تکنولوژی Speech Guard LX به افراد کم شنوایی که میزان کم شنوایی

آنها در مناطق فرکانس بالا از متوسط تا شدید و حتی عمیق میباشد، امکان دسترسی به اصوات گفتاری فرکانس بالا را که برای

فرد غیر قابل شنیدن هستند، میدهد.

این فرآیند در سه مرحله انجام میگیرد؛

1) کپی، انتقال و حفظ اصوات فرکانس بالای غیر قابل شنیدن

2)قرار دادن این اصوات در مناطقی که حساسیت شنیداری بهتری دارند

3)تضمین حفظ اصوات فرکانس پایین که اطلاعات واکه ها را شامل میگردند. کیفیت سیگنال گفتاری بدین شکل حفظ میگردد.

به بیمارتان بگویید

شنیدن اصوات گفتاری فرکانس بالا مانند /س/ و /ش/، سبب افزایش درک گفتار میگردد.

آیا میدانید؟

تکنولوژی Speech Rescue LX از یک تکنیک انتقال فرکانسی چند لایه استفاده میکند. بعنوان یک هدف کلی این تکنولوژی از

اطلاعات فرکانس پایین محافظت کرده و همچنین اصوات فرکانس بالا را با انتقال به منطق فرکانس پایین تر که حساسیت

شنیداری بهتری دارند، قابل شنیدن میکند.

برو به صفحه اصلی

اینستاگرام اینستاگرام ما

ارتباط واتس اپ