صفحه نخست

تعویض سمعک کهنه با نو

ارائه فاکتور برای بیمه - در صورت شامل شدن

آخرین مقالات

اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۷
دیپلاکیوسیس Diplacusis

دیپلاکیوسیس (دوشنوایی) Diplacusis

دیپلاکیوسیس (دوبار شنیدن) Diplacusis به دوبار شنیدن یک صدا دیپلاکیوسیس میگویند. دوبار شنیدن یک مشکل شنوایی است. سیستم شنوایی انسان مکانیزمی بسیار پیچیده دارد که تمامی […]
اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۷
Tympanometry تمپانومتری در سنوایی سنجی مهر

آزمون تمپانومتری

تمپانومتری چیست؟ تمپانومتری Tympanometry به آزمایشی گفته میشود که در آن مقدار حرکت (Mobility) سیستم گوش میانی ( پرده ی صماخ و استخوان چه های شنوایی ) بوسیله فشارهای […]
فروردین ۲۱, ۱۳۹۷
تست شنوایی OAE

تست شنوایی OAE

تست شنوایی OAE تست شنوایی OAE جزو تست های غربالگری شنوایی نوزادان است. آناتومی داخلی گوش به این بخشها تقسیم میشود گوش خارجی گوش خارجی شامل لاله گوش، کانال […]
اسفند ۲۴, ۱۳۹۶
تست تعادل و سرگیجه Ecog

تست سرگیجه و تعادل Ecog

برای آزمایش سرگیجه و همچنین اختلالات تعادل که از سیستم وستیبولار ناشی میشود تستهای زیادی وجود دارد. تست های VEMP و VNG برای بررسی وضعیت مخچه […]
اسفند ۱۶, ۱۳۹۶
Stacked ABR چیست؟

Stacked ABR چیست؟

Stacked ABR رویکردی که Stacked ABR نامیده می شود اخیرا توسط Don و همکارانش برای کشف تومورهای کوچک عصب هشتم مغزی٬ ایجاد شده است. Standard ABR […]
بهمن ۱۷, ۱۳۹۶
تست شنوایی ABR در کلینیک مهر ارومیه

تست شنوایی سنجی ABR

تست شنوایی ABR مخفف Auditory brainstem response (پاسخ شنوایی مغز) میباشد. تست شنوایی ABR برای تخمین آستانه شنوایی و همچنین سنجش اتو نورولوژیک (ضایعات احتمالی در […]
بهمن ۵, ۱۳۹۶
انواع باتری سمعک

انواع باتری سمعک

انواع باتری سمعک مدلهای زیادی از باتری سمعک وجود دارند مارکهایی مانند رایوواک (Rayovac) دوراسل (Duracell) پاوروان (power one) دارای رنگ ثابت میباشند و کافیست رنگ […]
بهمن ۳, ۱۳۹۶
سمعک استخوانی در ارومیه

سمعک استخوانی

سمعک استخوانی چیست؟ در برخی از مواقع کودکانی متولد میشوند که گوش خارجی آنها تشکیل نمیشود و یا کانال گوش آنها مسدود است. در ای مواقع […]