تست شنوایی سنجی ABR

انواع باتری سمعک
انواع باتری سمعک
بهمن ۱۷, ۱۳۹۶
Stacked ABR چیست؟
Stacked ABR چیست؟
بهمن ۱۷, ۱۳۹۶
تست شنوایی ABR در کلینیک مهر ارومیه

تست شنوایی ABR در کلینیک مهر ارومیه

تست شنوایی ABR

مخفف Auditory brainstem response (پاسخ شنوایی مغز) میباشد.

تست شنوایی ABR برای تخمین آستانه شنوایی و همچنین سنجش اتو نورولوژیک (ضایعات احتمالی در طول عصب شنوایی) و راه های شنوایی ساقه مغز کاربرد دارد.

روشهای رایج دیگری مانند ادیومتری نیز برای تخمین آستانه شنوایی موجودند اما گاهی به دلیل اینکه بیمار نمیتواند پاسخ آگاهانه در برابر تن خالص صدا را به شنواشناس نشان دهد، بنابراین برای تخمین آستانه شنوایی در نوزادان و کودکان و بزرگسالان دارای معلولیت و متمارضین از تست ABR استفاده میگردد. پس در بیمارانی که قادر به پاسخ دادن نیستند این تست شنوایی بسیار مفید است.

همچنین از تست شنوایی ABR برای تخمین شنوایی نوزادانی که در آزمون غربالگری شنوایی مردود شده اند نیز استفاده میشود.

تست شنوایی ABR چه کاربردهایی دارد؟

تست شنوایی ABR را نمیتوان گول زد ودستگاه میزان شنوایی را به دقت نشان میدهد.

  • تخمین آستانه شنوایی نوزادان و کودکان
  • تخمین آستانه شنوایی معلولین
  • تخیمن آستانه شنوایی متقاضیان معافیت از خدمت سربازی به دلیل کم شنوایی

معایب تست شنوایی ABR

  • نمیتواند تمام فرکانس را بررسی کند و طیف ۱۰۰۰ الی ۴۰۰۰ را بررسی مینماید.
    در صورتی که تست ادیومتری طیف ۲۵۰ الی ۸۰۰۰ و حتی فرکانساهی بالاتر را بررسی میکند.
  • انجام تست ABR وقت زیادی میگیرد
  • تست ABR تجهیزات زیادی لازم دارد.
  • شخش شنوایی شناس که تست ABR را انجام میدهد باید تجربیات زیادی داشته باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه با مدیریت مرکز شنوایی سنجی مهر تماس بگیرید.

 

 

 

تست شنوایی سنجی متقاضیان معافیت سربازی, آیا کسانی که ناشنوای هستند معاف میشنوند؟, افراد با چه میزان شنوایی معاف میشوند؟

ارتباط واتس اپ