نوار گوش

وزوز گوش
وزوز گوش
فروردین ۱۴, ۱۳۹۸
بدشنوایی
بدشنوایی
فروردین ۱۴, ۱۳۹۸
آیدیوگرام

ادیوگرام

نوار گوش چیست؟

نوار گوش یا ادیوگرام در واقع مشخص کننده میزان کم شنوایی و نوع کم شنوایی فرد می باشد که در تصمیمات متخصص شنوایی یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار است. نوار گوش از یک فرم که برای نشان دادن میزان شنوایی فرد طراحی شده، تشکیل شده است. برای بیشتر ما اتفاق افتاده است که ادیومتری شنوایی سنجی انجام داده باشیم و می خواهیم فرم ادیوگرام خود را نیز داشته باشیم.

فرم ادیومتری چگونه است؟

ادیوگرام دارای دو محور میباشد به نام محور x و y که به آن محور عمودی و افقی نیز می گویند. شدت ارزیابی را بر روی محور عمودی و فرکانس های ارزیابی را بر روی محور افقی قرار می دهند. (مانند شکل زیر)

نوار گوش

ادیوگرام

 

ارتباط واتس اپ