وزوز گوش

عفونت گوش
عفونت گوش
فروردین ۷, ۱۳۹۸
آیدیوگرام
نوار گوش
فروردین ۷, ۱۳۹۸
وزوز گوش

وزوز گوش

وزوز گوش

وزوز گوش در واقع اختلال و شنیدن صداهایی در گوش است، این صدا ها منبع خارجی ندارند جزو بیماری ها نیز محسوب نمی شوند. و فقط عوامل یک بیماری مثل بیماری پیر گوشی می تواند باشد ، وزوز معمولا باعث آزار فرد می شود.

صداهایی که افراد آن را به عنوان وزوز گوش می شنوند عبارتند از:

زنگ زدن, وزوز کردن, غرش کردن, کلیک کردن, هیس کردن, صدای پرپر زدن, صدای مثل صدای زنبور, صدای شرشر آب

 

ارتباط واتس اپ