عفونت گوش

خارش گوش
علت خارش گوش
اسفند ۲۸, ۱۳۹۷
وزوز گوش
وزوز گوش
اسفند ۲۸, ۱۳۹۷
عفونت گوش

عفونت گوش

گوش از یک بخش گوش میانی و گوش داخلی و گوش خارجی متشکل شده است. گوش می تواند توسط میکروب ها و عوامل بیماری زا عفونت کند که به آن اوتیت یا التهاب گوش می گویند. در صورتی که گوش میانی عفونت یا التهاب کند آن را التهاب گوش میانی و اگر گوش خارجی عفونت کند آن را التهاب گوش خارجی می نامند. این عفونت و التهاب می تواند باعث کم شنوایی و  مانع انتقال سیگنال صوتی شود. و از دیگر عوامل آن می توان به ترشح جرم و عفونت و خارش و … اشاره کرد.

ارتباط واتس اپ