بیماری اتواسکلروزیس

اختلال پردازش شنوایی بزرگسالان APD
اختلال پردازش شنوایی بزرگسالان APD
شهریور ۶, ۱۳۹۷
علت جیغ زدن کودکان
علت جیغ زدن کودکان چیست؟
شهریور ۶, ۱۳۹۷
بیماری اتواسکلروزیس چیست؟

بیماری اتواسکلروزیس چیست؟

بیماری اتواسکلروزیس

سخت شدگی استخوانچه های گوش یا بیماری اتواسکلروزیس (Otosclerosis)، بیماری پیش رونده بوده که در آن کلسیم در استخوانچه های گوش میانی رسوب کرده و باعث سخت شدن آن میشود و حالت انعطاف پذیری آن از بین میرود و موجب افت شنوایی میگردد.

عوامل این بیماری کدامند؟

تحقیقات نشان از ارثی بودن این بیماری دارند اما بیماری سرخک نیز میتواند موجب این عارضه شود.

درمان بیماری اتواسکلروزیس

با انجام عمل جراحی میتوان این استخوانچه را برداشت و پروتز را جایگزین آن نمود. میزان موفقیت این عمل جراحی کم بوده و حدود ۴۰ الی ۸۰ درصد گزارش گردیده است و اگر این عمل جراحی موفقیت آمیز نباشد ، آن گوش به شدت با افت شنوایی روبرو میشود که غیر قابل برگشت است.

توجه : بهترین راه حل برای رفع شنوایی ناشی از این عارضه، استفاده از سمعک میباشد و توصیه میشود از انجام این عمل سرباز زنند. بعد از عمل جراحی ناموفق، دیگر با سمعک نیز نمیتوانند به شنوایی برسند.

سمعک مناسب بیماران اتواسکلروزیس کدام است؟

بهترین سمعک برای این افراد ، سمعک داخل گوش میباشد. اما سمعک های پشت گوش و نامرئی نیز جوابگو خواهند بود.

توجه : برای کسانی که به علت جراحی ، شنوایی آنها کاهش یافته است نمیتوان از سمعک های ریز و کوچک استفاده نمود.

ارتباط واتس اپ