جرم گوش

بدشنوایی
بدشنوایی
فروردین ۲۸, ۱۳۹۸
غربالگری شنوایی در نوزادان
غربالگری شنوایی در نوزادان
فروردین ۲۸, ۱۳۹۸
جرم گوش

جرم گوش

جرم گوش که به وسیله غده هایی  در بخش غضروفی مجرای گوش تولید می شود و به آن سرومن نیز گفته می شود.در واقع وظیفه اصلی این غده هایی که جرم گوش توسط آن ها تولید می شود چرب کردن پوست درون مجراست که باعث به دام انداختن اجسام خارجی مثل حشرات و ذرات گرد و خاک می شود.

به طور طبیعی سرومن به مقدار خیلی کم تولید می شود که درون مجرا خشک شده و باعث تولید ماده قهوه ای رنگی می شود. در بعضی موارد گاها فعالیت غده های سرومنی بسیار زیاد است که تجمع آن باعث افزایش جرم گوش در مجرا می شود و این تجمع باعث عدم خشک شدن جرم و نرم و حجیم باقی آنها می شود که در نهایت باعث انسداد مجرای گوش می شود. و همین عوامل باعث کم شنوایی ۳۰ تا ۴۰  دسی بل و همچنین ایجاد احساس پری گوش در فرد می شود.

ارتباط واتس اپ