دستگاه تمپانومتر AT235

دستگاه EP25
دستگاه EP25
اسفند ۲۰, ۱۳۹۸
پلتفرم پیشرفته VeloxS Platform
پلتفرم پیشرفته VeloxS Platform
اسفند ۲۰, ۱۳۹۸
دستگاه مپانومتر AT235

دستگاه مپانومتر AT235

تمپانومتر AT235 آنالیزگر گوش میانی اتوماتیک ایده آلی، جهت ارزیابی های تشخیصی یا اسکرینینگ است. تمپانومتر AT235 دارای قابلیت های تیمپانومتری استاندارد، آزمون های بررسی عملکرد شیپور استاش، آزمون های بررسی رفلکس صوتی به صورت Ipsi و Contra و آزمون بررسی زوال رفلکس صوتی و ادیومتری راه هوایی است.

ویژگی های AT235

 • نمایشگر ۱۰ اینچی رنگی تطبیق پذیر
 • محدوده فشار +۴۰۰ تا -۶۰۰ dapa
 • سیستم پروب در دو وضعیت تشخیصی یا کلینیکال ( LED وضعیت پروب )
 • پرینت مستقیم یا پرینت از طریق پرینتر کامپیوتر
 • امکان تعیین پروتوکل های مورد نظر ادیولوژیست
 • خروجی HDMI
 • قابلیت پرت کردن حواس کودک
 • بهره مندی از امکان تنظیم ۱۵ زبان مختلف
دستگاه تمپانومتر AT235

اسکرینینگ تشخیصی

پروب تشخیصی به صورت دستی است و برای تیمپانومتری سریع و رفلکس اسکرینینگ بسیار ایده آل است.

آزمون های این دستگاه

 • تیمپانومتری ۲۲۶ Hz
 • رفلکس Ipsi
 • رفلکس Contra
 • ETF 1 جهت ارزیابی عملکرد شیپور استاش در حالت پرده تمپان سالم
 • ETF 2 جهت ارزیابی عملکرد شیپور استاش در حالت پرده تمپان پرفوره
 • ارزیابی زوال رفلکس صوتی
 • ادیومتری تون خالص
 • آزمون ادیوموتری اتوماتیک بر اساس روش Hughson Westlake

AT235h2 tests:

 • فقط برای AT235h2
 • تیمپانومتری در پروب های ۶۷۸، ۸۰۰ و ۱۰۰۰ Hz
 • تیمپانومتری دستی
 • ETF 3 جهت ارزیابی عملکرد شیپور استاش در حالت پرده تمپان پاتولوس
 • ارزیابی زمان تاخیر رفلکس
ارتباط واتس اپ