تومور گلوموس چیست؟

پیرگوشی چیست؟
پیرگوشی چیست؟
بهمن ۲۳, ۱۳۹۷
ما چگونه صداها را میشنویم؟
چگونه می شنویم؟
بهمن ۲۳, ۱۳۹۷
تومور گلوموس چیست؟

تومور گلوموس چیست؟

تومور گلوموس (تومور عصب شنوایی)

تومور گلوموس ژگولار

تومور گلوموس ژوگولار به تومورهای کپسول داری گفته میشود که پرعروق بوده و روند رشد بسیار کندی دارند.

این تومورها از بالب ژوگولار (glomera jugulare, or glomus bodies) از سلولهای پاراگانگلیونیک بوجود آمده و تومورهای خوش خیم هستند.

محل ایجاد این تومور دیواره داخلی گوش میانی است.

تومور گلوموس تمپانیکوم

این تومور نیز کوچک بوده و به نسبت تومور گلوموس ژگولار پیش آگهی بهتری دارد.

علائم تومور گلوموس

چنانچه گفته شد ، روند رشد این تومورهای بسیار کند بوده و معمولا هشت سال بعد از شروع این عارضه، تومور موجب ناشنوایی کامل و فلح اعصاب جمجمه ای و سرگیجه میشود. رشد این تومور به این گونه است که به فضاهای خالی نفوذ پیدا میکند و به آرامی به گوش میانی نفوذ میکند و سلولهای مجاور را پر کرده و موجب تخریب میگردد. بعدا به سمت مغز نیز نفوذ پیدا کرده و به سوی عصب فاسیال در بخش ماستوئید واستیلوما حمله میکند و در نهایت موجب فلج کامل یک سمت صورت میگردد.

تومور گلوموس

تومور گلوموس

دسته بندی تومور گلوموس ژوگولار بصورت زیر است:

  • نوع A تومور محدود به حفره گوش میانی است.
  • نوع B تومور محدود به حفره های تمپانوماستوئید است.
  • نوع C تومور بخش زیرین استخوان پتروس پرکرده و در حال گسترش به سمت راس پتروس است.
  • نوع C1 تومور در وضعیت C بخش عمودی کانال کاروتید را هم گرفتار کرده است.
  • نوع C2 بخش عمودی کانال کاروتید گرفتار کرده است.
  • نوع C3 تومور دروضعیت C بخش بخش افقی کانال کاروتید را مورد هجوم قرار داده است.
  • نوع D1 تومور به داخل جمجمه نفوذ کرده منتهی بخش داخل جمجمه تومورکمتر از ۲ سانتی متر است.
  • نوع D2 وقتی است که اندازه بخش نفوذ کرده داخل جمجمه بیش از ۲ سانتی متر است.

تشخیص تومور گلوموس

برای تشخیص تومور گلوموس باید معاینه میکروسکوپی صورت گیرد و برای تشخیص میزان پیشرفت آن ، سی تی اسکن ۱ یا ۲ مم و بدون کنتراست انجام میگیرد. همچنین سی تی آنژیوگرافی (CT-Angiography) نیز دقت زیادی برای ارزیابی دارد.

درمان تومور گلوموس

برای درمان تومور گلوموس باید جراحی صورت گیرد که جراحی آن توسط جراح و متخصص گوش حلق بینی صورت میگیرد.

توجه : اگر حجم تومور بسیار گسترش یافته باشد بصورتی که قاعده جمجمه را گرفته باشد ، جراحی صورت نمیگیرد و از روش پرتودرمانی گاما نایف استفاده میشود. این روش تومور را تخریب نمیکند اما از پیشرفت آن جلوگیری میکند.

اگر این تومور دستکاری شود ، خونریزی شدیدی رخ میدهد

در خانم ها این تومور در سن ۵۰ الی ۶۰ سالگی مشاهده میشود.

اگر افت شنوایی ایجاد شود ، بیمار باید از سمعک استفاده کند.

کلینیک شنوایی سنجی و سمعک مهر ارومیه

 

 

ارتباط واتس اپ