Stacked ABR چیست؟

تست شنوایی ABR در کلینیک مهر ارومیه
تست شنوایی سنجی ABR
اسفند ۱۶, ۱۳۹۶
تست تعادل و سرگیجه Ecog
تست سرگیجه و تعادل Ecog
اسفند ۱۶, ۱۳۹۶
Stacked ABR چیست؟

Stacked ABR چیست؟

Stacked ABR

رویکردی که Stacked ABR نامیده می شود اخیرا توسط Don و همکارانش برای کشف تومورهای کوچک عصب هشتم مغزی٬ ایجاد شده است. Standard ABR که اندازه گیری های آن بر اساس نهفتگی است٬ نسبت به تومورهای کاملا بزرگ حساس است اما نسبت به تومورهای کوچکتر از ۱٫۰cm  حساسیتی ندارد. آن ها فرض کردند که این به دلیل وابسته بودن نهفتگی استاندارد ABR به فیبرهای فرکانس بالای شنوایی است٬ در حال که برخی تومورها تنها بر فیبرهای فرکانس پایین اثر می گذارند. Stacked ABR٬ فعالیت عصبی همه نواحی فرکانس حلزون را اندازه گیری می کند بنابراین دیده شده است که از ABR مرسوم نسبت به تومورهای کوچکتر از ۱٫۰cm حساس تر است.

تومورهای اکوستیک معمولا از سلول های شوآنوما در بخش وستیبولار عصب هشتم در کانال گوش داخلی ایجاد می شود و نهایتا به سمت زاویه پلی مخچه ای (CPA) کشیده می شود. تومورها می توانند چه از بخش فوقانی یا تحتانی عصب وستیبولار ایجاد شوند و به عصب حلزونی دست اندازی کنند. اندازه گیری ABR که در تمام فرکانس ها باشد ممکن است حساسیت ABR را در کشف تومورهای کوچک افزایش دهد. دامنه Stacked ABR به فعالیت فیبر عصبی از تمام مناطق فرکانسی حلزون حساس است. بنابراین این اندازه گیری فقدان همزمانی فعالیتفیبر عصبی را منعکس می کند٬ بدون توجه به اینکه کدام فیبرها توسط تومور آسیب دیده اند.

از جمله محدودیت های Stacked ABR :

برای بیماران با افت شنوایی بیشتر ازdb ۶۰ پاسخگو نیست و این افراد با این تست غربال نمی شوند. اما این محدودیت مشکل حادی را ایجاد نمیکند. چون معمولا استفاده عمده ما از Stacked ABR برای کشف تومورهای کوچک است و این افراد معمولا میانگین آستانه شنواییشان از ۴۰db  تجاوز نمیکند. اگر بیمار با کاهش شنوایی بیشتر از ۴۰  دسی بل به علت تومور به ما مراجعه کند٬ تومور به اندازه کافی بزرگ است و اندازه گیری ABR استاندارد به اندازه کافی غیر عادی است که نیازی به Stacked ABR نداشته باشیم.

اخیرا Don یک روش را توضیح می دهد که بیماران با منییر فعال را از افراد با شنوایی نرمال بدون منییر تشخیص می دهد. این روش آنالیز ماسکینگ هیدروپس حلزونی استCHAMP)). ثبت CHAMP٬ ABR مشابه به روش Stacked ABR است.

 

 

 

ارتباط واتس اپ