ارزیابی شنوایی کودک

ارزیابی شنوایی کودک

آذر ۱۲, ۱۳۹۶

غربالگری شنوایی نوزادان

شنوایی سنجی نوزادان و کودکان امر بسیار مهمی در جلوگیری از  عدم تشخیص به موقع کم شنوایی در سنین اولیه تولد می‌باشد. در نوزادان معمولا در […]