آزمون تمپانومتری

تست شنوایی OAE
تست شنوایی OAE
اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۷
دیپلاکیوسیس Diplacusis
دیپلاکیوسیس (دوشنوایی) Diplacusis
اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۷
Tympanometry تمپانومتری در سنوایی سنجی مهر

Tympanometry تمپانومتری در سنوایی سنجی مهر

تمپانومتری چیست؟

تمپانومتری Tympanometry به آزمایشی گفته میشود که در آن مقدار حرکت (Mobility) سیستم گوش میانی ( پرده ی صماخ و استخوان چه های شنوایی ) بوسیله فشارهای هوا در کانال گوش خارجی اندازه گیری میشود. این اندازه گیری بوسیله قرار دادن لوله ای در کانال خوش خارجی به نام پروب  (Probe) امپدانس صورت میگیرد (پروب مناسب اندازه گوش خارجی ).

به عبارتی دیگر تمپانومتری تکنیک آبجکتیو و دینامیک برای اندازه‌گیری حرکت یا کامپلیانس پرده صماخ  به‌ عنوان عملکرد تغییرات فشار هوا در کانال گوش خارجی به شمار می رود.

نمودار تمپانوگرام بدست آمده وضعیت حرکتی سیستم گوش میانی را نشان میدهد.

تمپانوگرام چیست؟

هوا با فشارهایی در محدوده +۲۰۰ dapa الی -۴۰۰ dapa ، حرکات پرده صماخ گوش ثبت میگردد و نمودار آن بدست می آید و به آن تمپانوگرام گفته میشود، میتوان گفت تمپانوگرام ترسیم گرافیکی تغییرات ایمیتانس فشار صوتی در کانال گوش خارجی نسبت به تغییرات فشار هوا است که وضعیت حرکتی سیستم گوش میانی را نشان میدهد.

نتیجه تست تمپانومتری؟

با آزمایش تمپانومتری اطلاعاتی در مورد وضعیت پرده تمپان و پارگی آن بر روی وضعیت شیپور استاش و همچنین اندازه گیری های رفلکس آکوستیک بدست می آید.

دستگاه های مورد استفاده در کلینیک شنوایی سنجی و سمعک مهر از نوع جدیدترین و مجهزترین های آن در حال حاضر میباشد.

کاربردهای تمپانومتری:

  • اندازه‌گیری آبجکتیو حرکت پرده صماخ
  • اندازه‌گیری فشار گوش میانی
  • بررسی باز یا بسته بودن لوله تهویه در پرده تمپان
  • تخمین استاتیک کامپلیانس

 الگوهای تمپانوگرام به ۵ نوع تقسیم میشوند:

  • تمپانوگرام نوع A : در افراد با عملکرد گوش میانی نرمال که دارای فشار نرمال در حداکثر کامپلیانس هستند. در برخی منابع محدوده فشار نرمال را mm H2O 50+- می‌دانند اما محققان حتی باوجود فشار منفی mm H2O 150- ، ادیوگرام و اتوسکوپی نرمال ثبت کرده‌اند، در کل فشار و کامپلیانس طبیعی است.
  • تمپانوگرام نوع As : این نوع تمپانوگرام توسط فشار نرمال و کاهش در دامنه تمپانوگرام مشخص می‌شود که در مواردی مانند اتواسکلروزیس، پرده تمپان ضخیم شده یا اسکار و همچنین در تمپانواسکلروزیس دیده می‌شود. حرف مخفف S نشان از سختی یا کم عمقی تمپانوگرام است.
  • تمپانوگرام نوع Ad : فشار در محدود هنجار و دامنه افزایش پیدا کرده است. گسیختگی زنجیره، پرده مونومریک یا شل شده در این نوع دیده می‌شود. حرف مخفف D در اینجا نشان‌دهنده منفصل شدن، ناپیوستگی یا تمپانوگرام عمیق است.
  • تمپانوگرام نوع B : زمانی که فشار تغییر می‌کند تغییرات کوچک یا عدم تغییر در کامپلیانس دیده می‌شود. اغلب هیچ نقطه‌ای به‌عنوان قله کامپلیانس در محدوده فشار تا ۴۰۰ – میلی‌متر آب دیده نمی‌شود. این نمودار در بیماران با اوتیت سروز و چسبنده، پارگی پرده تمپان، انسداد با دیواره کانال، سرومن یا بیماران با لوله تهویه در پرده صماخ و در مواردی مانند بدشکلی های مادرزادی گوش میانی دیده می‌شود.
  • تمپانوگرام نوع C : کامپلیانس در محدوده نزدیک به نرمال اما فشار در گوش میانی ۲۰۰ – میلی‌متر آب یا بدتر است. این نمودار ممکن به خاطر وجود مایع در گوش میانی نباشد اما بااین‌حال پرده هنوز کمی حرکت دارد. وجود نوع C پایدار در حضور پرده تمپان سالم نشان از کم کاری لوله استاش است. در فشار منفی با کامپلیانس پایین احتمال عفونت گوش میانی با ترشح (MEE) حدود ۳ برابر بیشتر از همان فشار با کامپلیانس بالا است ازاین‌رو هر فشار منفی را نباید به‌منزله حضور مایع در گوش میانی تلقی کرد. در افرادی که نوع C  دارند با انجام مانور والساوا می‌توانند آن را به نوع A تبدیل کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارتباط واتس اپ