دیپلاکیوسیس (دوشنوایی) Diplacusis

Tympanometry تمپانومتری در سنوایی سنجی مهر
آزمون تمپانومتری
اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۷
تست تعادل VEMP آزمایش سرگیجه
تست تعادل VEMP
اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۷
دیپلاکیوسیس Diplacusis

دیپلاکیوسیس Diplacusis

دیپلاکیوسیس (دوبار شنیدن) Diplacusis

به دوبار شنیدن یک صدا دیپلاکیوسیس میگویند. دوبار شنیدن یک مشکل شنوایی است.

سیستم شنوایی انسان مکانیزمی بسیار پیچیده دارد که تمامی صداهای محیط را جمع آوری کرده و پردازش میکند و آنرا به مغز منتقل میکند و مغز بر این اساس تصمیمهای متفاوتی میگیرد.

صداهایی که فرکانس و ریز و بم یکسانی دارند یا به هم نزدیک باشند توسط گوش به عنوان یک صدا تشخیص داده شده  و مغز آنها را به صورت یک صدا دریافت میکند.

نوعی کاهش شنوایی وجود دارد که باعث میشود مغز صداهایی که دریافت میکند بسیار متفاوت از صداهایی باشد که در واقع وجود دارد و منجر به دوشنوایی یا دوصدایی (دیپلاکیوسیس Diplacusis) میشود.

همپنین شخیص که دیپلاکیوسیس دارد علاوه در دوشنوایی، امکان دارد ورزوز یا نویزی نامشخص در گوش خود احساس کند.

تعریفی دقیق تر از دیپلاکیوسیس؟

دیپلاکیوسیس نوعی بد شکلی در درک بوده و موجب درک صدا به صورتی متفاوت از ریز و بم واقعی آن میشود و بسته به مشکل بوجود آمده در گوش راست یا چپ ، متفاوت است.

دیپلاکیوسیس بیشتر زمانی رخ میدهد که میزان شنوایی دوگوش یکسان نباشد و گوشی کاهش شنوایی بیشتری نسبت به گوش دیگر داشته باشد. این حس بسیار مخرب بوده و بسیار مشکل ساز.

انواع دیپلاکیوسیس:

 • Diplacusis dysharmonica
  این نوع دیپلاکیوسیس بیشتر از سایر انواع آن متداول است و هنگامی ایجاد میشود که صدا در یک گوش نرمال شنیده شود و در گوش دیگر به صورت متفاوت و با ریز و بم متفاوت.
 • Diplacusis binauralis
  این نوع دیپلاکیوسیس هنگامی رخ میدهد که فردی صدا را در یک گوش با ریز و بم متفاوت از گوش دیگر بشنود و یا زمان دریافت صدا در دو گوش یکسان نباشد.
 • Diplacusis echoica
  این نوع دیپلاکیوسیس زمانی اتفاق می افتد که زمان دریافت صدا در دو گوش یکسان نباشد و فرد صدای را به صورت مکرر و اکو میشنود
 • Diplacusis monaural
  این نوع دیپلاکیوسیس زمانی رخ میدهد که یک گوش صدای یکسان را به دو صورت متفاوت میشنود.

علل دیپلاکیوسیس

 • عارضه دیپلاکیوسیس معمولا به صورت ناگهانی بوجود می آید، هنگامی که اشخاص در معرض نویزهای بسیار بلند قرار میگیرند به صورت عفونت گوش یا ترومای سر حس مینمایند.
 • دیپلاکیوسیس همچنین ممکن است به وسیله آسیب رسیدن به گوش داخلی نیز بوجود آید.
 •  انسداد در گوش نیز ممکن است منجر به این عارضه شود. (انسدادهایی ناشی از عفونت گوش ، پر شدن سینوس، وکس اضافه داخل گوش یا تومور)
 • کاهش شنوایی ناشی از نویز
 • ضربه به سر
 • برخی از داروهای خاص

درمان دیپلاکیوسیس

اگر دیپلاکیوسیس یا دوشنوایی ناشی از انسداد گوش باشد، احتمال اینکه شنوایی شما به حالت عادی بازگردد زیاد است.

اگر دیپلاکیوسیس ناشی از کاهش شنوایی حسی-عصبی ممکن است دائمی باشد ولی با سمعک و کاشت حلزون در گوش، برطرف میگردد.

نکته مهم: چنانچه در شما نیز علائم دیپلاکیوسیس وجود دارد ، هرچه سریعتر به یک کلینیک شنوایی سنجی مراجعه نموده ، و با انجام تستهایی بسیار آسان از سلامت گوش خود مطمئن شوید. و یا در صورتی که مشکلی وجود داشته باشد سریع برطرف و درمان شود.

 

 

به کلینیک شنوایی سنجی و سمعک مهر با چندین سال سابقه (با تخصصی ترین و بهترین دستگاه های شنوایی سنجی) به مدیریت احمد بخت آور (ادیولوژیست) مراجعه کنید.

 

 

ارتباط واتس اپ