تست شنوایی OAE

تست تعادل و سرگیجه Ecog
تست سرگیجه و تعادل Ecog
فروردین ۲۱, ۱۳۹۷
Tympanometry تمپانومتری در سنوایی سنجی مهر
آزمون تمپانومتری
فروردین ۲۱, ۱۳۹۷
تست شنوایی OAE

تست شنوایی OAE

تست شنوایی OAE

تست شنوایی OAE جزو تست های غربالگری شنوایی نوزادان است.

آناتومی داخلی گوش به این بخشها تقسیم میشود

 • گوش خارجی
  گوش خارجی شامل لاله گوش، کانال گوش و پرده گوش است وظیفه ی جمع آوری صدا، تقویت صدا  و انتقال صدا به گوش میانی را دارد.
 • گوش میانی
  گوش میانی شامل سه استخوانچه به نام های استخوانچه چکشی، سندانی و رکابی می باشد که وظیفه آنها انتقال صدا به گوش داخلی و تقویت صدا می باشد و همچنین لوله ای به نام شیپوراستاش که گوش میانی را به حلق وصل می کند و وظیفه آن ایجاد تهویه و متعادل کردن فشار می باشد.
 • گوش داخلی
  گوش داخلی دارای حلزون گوش برای شنیدن صدا و مجاری برای حفظ تعادل بدن می باشد.

 

در حلزون گوش دو نوع سلول مویی وجود دارد که با حرکت خود سبب تبدیل انرژی صوتی به انرژی الکتریکی و انتقال آن به عصب شنوایی می شود.

سلول های مویی خارجی زمانی که در معرض محرک صوتی یا گفتار قرار می گیرند دارای حرکت خود به خودی می باشند که به آن OAE یا گسیل های منتشر شده صوتی می گویند و با دستگاهی به نام OAE و قرار دادن پروب در کانال گوش قابل ثبت می باشد.

OAE نرمال چیست؟

کسانی که  شنوایی نرمال دارند، دارای OAE نرمال هستند و شنوایی آنها در محدوده نرمال یعنی کمتر از ۳۵  دسی بل قرار دارد و عملکرد حلزون نرمال است.

در شکل زیر مناطق سبز رنگ مربوط به پاسخ سلول های مویی گوش داخلی و مناظق قرمز رنگ مربوط به نویز زمینه می باشند که در این شکل پاسخ OAE فرد کاملا نرمال می باشد.

OAE غیر نرمال چیست؟

برخی افراد تست شنوایی OAE رد می شوند به احتمال قوی دارای کم شنوایی بیشتر از ۳۵ دسی بل هستند و نیاز به ارزیابی های بیشتر مانند تست ادیومتری و تست تمپانومتری و تست ABR دارند.

همچنین وجود عفونت در گوش میانی میتواند دلیل کم شنوایی و رد شدن در این تست باشد که مانع ثبت پاسخ های سلول مویی می شود.

در این گونه موارد نیز انجام تست تمپانومتری بسیار مفید خواهد بود.

در شکل زیر مناطق سبز رنگ مربوط به پاسخ سلول های مویی گوش داخلی و مناظق قرمز رنگ مربوط به نویز زمینه می باشند همانطور که مشاهده می شود پاسخ به خوبی قابل مشاهده نمی باشد بدین معنی که پاسخ OAE فرد ابنورمال می باشد و نیاز به تست های بیشتری دارد.

 کمیته ارزیابی شنوایی کودکان (JCIH) افراد زیر را کاندید این تست شنوایی میداند

 

 • سابقه خانوادگی کم شنوایی
 • عفونت های حین بارداری نظیر ایدز، هپاتیت B، هرپس، سیتومگالوویروس، سیفلیس و غیره
 • ناهنجاری های سر و صورت نظیر شکاف کام و لب، آترزی گوش و غیره
 • سندرم های مرتبط با کم شنوایی همچون سندرم داون، لوشر، واردنبرگ و غیره

و کودکان با شرایط زیر باید در بخش های مراقبت های ویژه نوزادان (NICU) بیشتر از ۵ روز بستری شوند.

 • تولد زود رس
 • بیلی روبین بالا
 • تاخیر در گفتار
 • عفونت های مکرر گوش
 • ضربه به سر و شکستگی جمجمه
 • عفونت های باکتریال نظیر اوریون، مننژیت و غیره
 • در معرض صدای بلند و نویز طولانی مدت
 • مصرف داروهای سمیت گوشی همچون جنتامایسین، کانامایسین و غیره

در صورت تائید کم شنوایی توسط تست های ادیومتری ، OAE و ABR فرد نیاز به استفاده از سمعک دارد که با توجه به تکنولوژی های جدید سمعک، اندازه و توانایی آنها نسبت به سمعک های قدیمی پیشرفت زیادی داشته و  در انواع سمعک داخل گوشی و سمعک پشت گوشی و در انواع تکنولوژی دیجیتال و هوشمند وجود دارد.

جدیدترین نوع سمعک ها سمعک های نامرئی هستند که با توجه به میزان کم شنوایی فرد باید سمعک مناسب انتخاب شود.

در کلینیک شنوایی سنجی و سمعک مهر میتوانید انواع تست های شنوایی سنجی را انجام دهید – تجویز و تنظیم انواع سمعک ها نیز صورت میگیرد.

ارتباط واتس اپ